פרטי הפרויקט

תיאור הפרויקט

התנסות הראשונה שלי עם תבניות של Elegant Themes, בין הגיורים הראשונים שבצעתי.