פרטי הפרויקט

תיאור הפרויקט

שינוי מבנה תבנית ברמת הקוד. הכנסת אוטומטיות לוידגטים (חדשות מהמשרד + מאמרים).