פרטי הפרויקט

תיאור הפרויקט

שינוי מבני של התבנית + יצירת טמפלייט לכל קטגוריה בנפרד.