פרטי הפרויקט

תיאור הפרויקט

שחלוב של NextGen Gallery ועוד שני תוספים של גלריות בשילוב עם שדות מיוחדים ו ShortCodes ותפריט נופל.