פרטי הפרויקט

תיאור הפרויקט

שינוי תבנית ברמת הקוד ב 100%, הכנסת ShordCodes בעמוד הבית ובויגטים בחלק התחתון של האתר.