פרטי הפרויקט

תיאור הפרויקט

חיתוך מקובץ PSD לקבצי HTML.