פרטי הפרויקט

תיאור הפרויקט

אתר למרצה ופרופסור מאוד מוכר בתחום התקשורת, אני בעצמי למדתי על הספרים שלו וכנראה אלמד בעתיד.