פרטי הפרויקט

תיאור הפרויקט

אתר נבנה במסגרת שיתוף פעולה עם חברת Seo Jerusalem. אתר לחברה שעוסקת בתחום הביומטרייה.  בנייה התבצע על בסיס עיצוב קיים.